ONLINE BESTELLEN
HOME HELP ALGEMENE VOORWAARDEN CONTACT

Maak je eigen drukwerk
Kalender
Wenskaart


Drukwerk oproepen
Drukwerk:
Code:


Service
Contact
Privacy
Disclaimer


Wij aanvaarden:

Disclaimer

Deze website is eigendom van bvba Zquadra Digital Printing
Contactgegevens: Zquadra Digital Printing
Adres maatschappelijk zetel: Doorniksesteenweg 81b - 8500 Kortrijk
Telefoon:+32 (0)56 210 316
E-mail: info@zquadra.be
Ondernemingsnummer: BTW BE be 0454 611 878

Bankgegevens:
BNP PARISBAS: 285-0412366-48
Voor buiten België: IBAN: BE11 2850 4123 6648 en BIC: GEBABEBB
RPR Kortrijk
 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan bvba Zquadra Digital Printing.

Bepeperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

bvba Zquadra Digital Printing levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal bvba Zquadra Digital Printing de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
bvba Zquadra Digital Printing kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. bvba Zquadra Digital Printing geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
bvba Zquadra Digital Printing kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
bvba Zquadra Digital Printing verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.


 

 

KV Mechelen
Fanshop: fanshop@kvmechelen.be
Support: pow@zquadra.be